Drets de formació 2017

La FETRI ha fet public els procediments que s'han de dur a terme per a que els clubs puguin percebre els drets formatius dels esportistes que així ho documentin.

 

Circular.63.16.Competiciones.Derechos.de.Formacion.pdf