Tramitació de llicències escolars

Les llicències escolars 2016 serviran per a totes les proves indicades en el calendari oficial que hi ha en aquesta web.

Les llicències s'han de tramitar de la mateixa manera que la resta de llicències, a través de l'aplicació de llicències de la Federació.