Últimes notícies

Comunicat FETRIB modificació Fase 1

Benvolgut / a Federat / a. Ahir dia 16 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre SND / 414/2020 que inclou modificacions de l’Ordre SND / 388/2020 que regula l’esport federat des de la Fase 0. – S’inclou en el grup d’esportistes professionals i esportistes qualificats d’alt nivell als d’alt rendiment de les comunitats autònomes. – Per a la resta de federats que no són de el grup anterior es permet realitzar els entrenaments dins dels límits de la província en què tinguin la seva residència. Les franges horàries segueixen sent les mateixes (entre les 6:00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores), i poden entrenar-se dues vegades a el dia. – L’eliminació de les franges horàries s’estén a localitats de menys de 10.000 habitants. Des de la FETRIB volem fer-te partícip de la feina que s’està realitzant des de tots els estaments relacionats tant amb el triatló com ...

Leer más »

ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU (FASE 0)

Activitat física aire lliure Activitat física sense contacte a l’aire lliure (bicicleta, córrer, patinar, surf, etc.), sempre que es faci de forma individual i mantenguent la distància de seguretat de 2 metres (en cas de bicicleta, 10 metres): – De 06:00 a 10:00h i de 20:00 a 23:00h (els municipis de menys de 5.000 hab. no tenen restricció horària) i només una vegada al dia. – L’activitat ha de ser dins el municipi de residència. – No està permès agafar el cotxe per anar al lloc on es desenvoluparà l’activitat física. Esport federat Entrenaments de forma individual a l’aire lliure mantenguent la distància de seguretat de 2 metres (en cas de bicicleta, 10 metres): – De 06:00 a 10:00h i de 20:00 a 23:00h (els municipis de menys de 5.000 hab. no tenen restricció horària). Es permet entrenar dues vegades al dia. – L’activitat ha de ser dins el municipi de residència. – Està permès agafar el cotxe per anar ...

Leer más »

Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada

Artículo 9. Otros deportistas federados. 1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo 8 podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su residencia. Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. No obstante, si en la modalidad deportiva practicada participaran animales, se podrá realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el lugar donde estos permanezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período de tiempo. 2. Cuando se trate de deportistas federados, en modalidades de deporte adaptado, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. 3. Asimismo, se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal establecidas ...

Leer más »

COMUNICAT COVID-19

Degut a l’evolució dels aconteixements en relació al COVID-19, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, La Federació de Triatló de les Illes Balears ha decidit ajornar totes les proves que estaven previstes en els propers 30 dies. Les proves afectades per aquest ajornament són les següents: • Duatló SUD (Ses Salines) • Duatló de Peguera – Campionat de Balears – Classificatòri Campionat d’Espanya • Duatló contrarrellotge Parc Bit Aquesta decisió es pren a l’espera d’haver de prendre altres decisions que l’actualitat del moment ens fagi prendre. La FETRIB recorda les recomomenacions indicades per la Conselleria de Salut de les Illes Balears per evitar els contagis: • Al tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador de paper. • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. • Rentar-se les mans freqüentment. Podeu seguir les informacions sobre el COVID-19 als següent enllaç http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/COVID-19   comunicat.pdf

Leer más »

Altres notícies