Com federar-se 2016

Per obtenir la llicència de triatló vos heu de posar en contacte amb algun club, i federar-vos a través d’ells.

Les dades que els hi heu d’aportar són:

  • Nom i llinatges
  • DNI
  • Data de naixement
  • Direcció, CP i població
  • Telèfon i e-mail

A més els hi haureu d’aportar una fotografia tipus carnet (que s’acosti a les dimensions 300×400) que ha de tenir el format següent:

NomClub_NomEsportista.jpg

A partir de febrer les llicències no seran operatives fins 15 dies després de la seva tramitació. EN CAP CAS ES FARAN EXCEPCIONS. Si voleu particpar en una prova com a federat heu d’haver tramitat la llicència 15 dies abans.

TAXES 2017

Llicència Triatleta absolut 72€

Llicència Triatleta cadet-junior 35€

Llicència Tècnic 35€

Llicència Oficial 35€

Llicència Esport Escolar 13€

Llicència Triatleta + Oficial 92€

Llicència Triatleta + Tècnic 92€

Llicència Triatleta + Oficial + Tècnic 112€

Llicència Club 150€

Llicència Organitzador 150€

COMPTES FETRIB

SA NOSTRA: ES59 0487 2104 7420 0000 5177

LA CAIXA: ES92 2100 0972 9302 0019 6541

Aquest 2017 també està operatiu un TPV virtual per a realitzar el pagament a través de la web de tramitació de llicències.

Comentar