CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN ESPORT BASE

Hola a tothom! Començam la temporada 2013 amb l’esborrany del calendari de proves que està previst en el conveni que la Federació ha de signar amb el Consell de Mallorca.

Qualsevol prova que es faci fora d’aquest calendari NO estarà coberta per la pòlissa d’assegurança PREBAL en cas d’accident.

DOCUMENTACIÓ:

Les condicions de l’assegurança escolar.

La llista dels centres mèdics.

El certificat d’assegurança que el Consell de Mallorca té amb la mútua PREBAL.

Les condicions de la pòlissa d’assegurança

El full d’inscripció

VOS DEMAN QUE:

1.- Faceu l’ingrés dels 20 € per a cada esportista en el compte de la Federació:

LA CAIXA núm. 2100-0972-93-0200196541
2.- Envieu un e-mail amb el full d’inscripció dels infants que han pagat la fitxa escolar i una còpia de l’ingrès fet en el banc a aquesta adreça electrònica:
cativi@terra.es.

EN REBRE LA CONFIRMACIÓ DEL VOSTRE INGRÈS:
3.- Faré l’ingrés dels 7 € AL BANC per assegurar tots els infants que inclogui el vostre full d’inscripció.
4.- Vos lliuraré còpia del resguard de l’ingrès perquè ho tengueu en compte a l’hora d’organitzar la revisió mèdica.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ELS INFANTS ESTIGUIN ASSEGURATS!

LA QUOTA INCLOU:

 

*Assegurança que inclou la revisió mèdica del Servei de Medicina de l’Esport.

*Dorsal únic (demanarem duplicat perque sovint el perden o se’ls romp durant la temporada)

*Cinta per al dorsal i gorro de natació.

*Medalles i/o obsequis

*Previsió de competicions: 5 duatlons, 5 triatlons, 3 aquatlons, 3 clínics

 

LA DATA MÀXIMA PER HAVER FET L’INGRÈS I ENVIAR-ME LA DOCUMENTACIÓ ÉS DIUMENGE DIA 3 DE FEBRER.

Els qui no ho facin abans d’aquesta data hauran de tramitar l’assegurança i la fitxa pel seu compte i presentar el comprovant dels ingressos abans de la competició.

AQUEST ANY NO PODRÀ COMPETIR CAP INFANT QUE NO ESTIGUI ASSEGURAT

NO HI HAURÀ LA POSSIBILITAT DE PAGAR L’ASSEGURANÇA EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ.

Cuadro de texto: LA DATA MÀXIMA PER HAVER FET L'INGRÈS I ENVIAR-ME LA DOCUMENTACIÓ ÉS DIUMENGE DIA 3 DE FEBRER. Els qui no ho facin abans d'aquesta data hauran de tramitar l'assegurança i la fitxa pel seu compte i presentar el comprovant dels ingressos abans de la competició. AQUEST ANY NO PODRÀ COMPETIR CAP INFANT QUE NO ESTIGUI ASSEGURAT NO HI HAURÀ LA POSSIBILITAT DE PAGAR L'ASSEGURANÇA EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ.

 

Comentar