PROCLAMACIÓ PRESIDENT

JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ DE TRIATLO DE LES ILLES BALEARS

PROCES ELECTORAL 2012

CANDIDATURES A PRESIDENT

 

Acta PROCLAMACIÓ DE PRESIDENT

Data: 13 de MARÇ de 2013

 

Una vegada rebudes les contestacions del T.B.E. en relació als recursos presentats en el procés

de presentació de candidatures a president de la Federació de Triatló de les Illes Balears,

Queda admesa com a única candidatura vàlida, la de:

 

D. Abilio Garcia Sanchez.

 

D’acord amb l’article 21 del decret 86/2008, no es necessari l’acte de votació a president, per

la qual cosa, no es convoca assemblea extraordinària.

Queda proclamat president de la Federació de Triatló de les Illes Balears, D. Abilio Garcia

Sanchez, pendent de la ratificació per part de la DGE.

La junta electoral, comunicarà aquest fet a la Direcció General d’Esports, per tal de continuar

amb la tramitació del procés electoral.

A Palma 13/03/2013

La Junta Electoral

Comentar