Curs entrenador de triatló N1

 

La Federació Balear de Triatló, a través del seu Departament de Formació,  i conjuntament amb la Fundació Balear de l’Esport organitza durant l’any 2016/17 el curs oficial d’Entrenador Nacional de Triatló Nivell I, regulat d’acord als requisits generals i els efectes de formacions esportives que marca l’Ordre EDU / 3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre. La titulació d’Entrenador Nacional de Triatló Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’iniciïn en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, a nivell d’iniciació esportiva. La qualitat i experiència professional dels professors que imparteixen els ensenyaments fan possible un alt grau d’aprenentatge teòric i pràctic.

Data d’inici del curs: 20/05/2016

Data de finalització del curs: 30/09/2017 (inclou un any per a la realització de les 150h de pràctiques)

Règim de docència: semipresencial i presencial.

Instal·lacions: Poliesportiu Prínceps d’Espanya.

Número mínim d’inscrits per a dur a terme la realització del curs serà de 20.

Més informació aquí

Comentar