Taxes 2017

TAXES 2017

Llicència Triatleta absolut 72€

Llicència Triatleta cadet 35€

Llicència Tècnic 35€

Llicència Oficial 35€

Llicència Esport Escolar 13€

Llicència Triatleta + Oficial 92€

Llicència Triatleta + Tècnic 92€

Llicència Triatleta + Oficial + Tècnic 112€

Llicència Club 150€

Llicència Organitzador 150€

Comentar