Documentació inici procés electoral

Aquí podreu trobar la documentació referent al procés electoral per a l’elecció del nou president de la FETRIB per als anys 2016-2020

 

– Reglament electoral

– Calendari electoral

 

1 Gener 2017

Publicació del cens electoral per a les eleccions. Es poden presentar reclamacions a aquest cens fins dia 4 de gener de 2017 davant la junta electoral, juntaelectoral@fetrib.com

-Cens Esportistes

.Cens Clubs

-Cens Tècnics

-Cens Oficials

 

Comentar