Candidatures a President

JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS

PROCESO ELECTORAL 2016

Fecha: 20-04-2017

 

La Junta electoral ha acceptat els avals de la única candidatura presentada a president de la Federació de Triatló de les Illes Balears, D. Abilio Garcia Sánchez

 

Davant aquesta resolució es poden efectuar alegacions davant la junta electoral en els propers 3 dies.

 

 

Comentar