Convocatòria d’una plaça de Director Tècnic per el CTEIB

La FETRIB convoca la provisió d’una plaça de DIRECTOR TÈCNIC DE TRIATLÓ PER EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS, mitjançant contractació Mercantil i per serveis Externs, per una durada fins el 31 d’agost de 2018, renovable, i segons el que estableixi el Conveni-Programa amb la FUNDACIÓ PER L’ESPORT BALEAR de la Conselleria d’Esport i Turisme del Govern Balear, vacant en la subcontractació de serveis, pel procediment de selecció del contracte de serveis de la Federació de Triatló dels Illes Balears.

Funcions de la Categoria:

Serà el responsable d’impartir els entrenaments als Triatletes del CTEIB

  • Realitzar, planificar, desenvolupar, programar i dirigir les sessions atenent als objectius dels triatletes tals com campionats d’ Espanya, autonòmics, etc..

  • Prevenir i resoldre possibles problemes relacionats amb la pràctica de la disciplina.

  • Participar com a tècnic en campionats nacionals, autonòmics, etc..

  • Coordinació amb la FETRIB la planificació de competicions de la temporada de cada esportista. Registre de seguiment de les evolucions dels triatletes.

Basses de la convocatòria aquí.

Anex1 de la convocatòria aquí

Comentar