Resolució convocatòria plaça Director Tècnic CTEIB

Una vegada rebuts els informes de de comissió avaluadora dessignada per a l’elecció del nou director tècnic de triatló del CTEIB es resòl a otorgar la plaça D. Guillem Soler.

La comissió valora que la seva formació acadèmica com a llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com entrenador nivell 3 de triatló són les adients per aquesta plaça de director tècnic.

També avalua positivament la seva experiència com entrenador de triatló de joves i la seva pròpia experiència com alumne del CTEIB

La FETRIB agraeix a tots els candidats la seva participació en aquesta convocatòria i els anima a continar fent feina pel triatló de les Illes Balears.

Comentar