Grup de seguiment CTEIB

L’Escola Balear de l’Esport juntament amb la Federació de Triatló de les Illes Balears, posa a disposició set places per el grup de seguiment.

Aquest grup de seguiment realitzarà dues sessions a la setmana amb la resta de triatletes que formen part del centre de tecnificació de triatló, en horari encara per determinar. La idea es posar-ho en marxa a principis de desembre.

Tots els clubs de triatló de les Illes Balears, que considerin que tenen esportistes qualificats per participar d’aquest grup d’entrenament, tindràn dret a demanar plaça pels esportistes que considerin qualificats per entrar al centre de tecnificació en un futur o que tinguin un rendiment adequat per formar part del centre (Grup de seguiment).

Un cop rebut les sol·licituds per part dels clubs, el director tècnic ebe i el seu adjunt elegiran als esportistes que considerin més adients per formar part del grup. A l’hora de l’elecció dels esportistes es tendrà en compte l’edat ( es valorarà positivament que sigui infantil de segon any o cadet de primer), el seu rendiment i una bona predisposició al treball en grup.

Podeu descarregar el full d’inscripció aquí

 

Comentar