ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU (FASE 0)

Activitat física aire lliure

Activitat física sense contacte a l’aire lliure (bicicleta, córrer, patinar, surf, etc.), sempre que
es faci de forma individual i mantenguent la distància de seguretat de 2 metres (en cas de
bicicleta, 10 metres):
– De 06:00 a 10:00h i de 20:00 a 23:00h (els municipis de menys de 5.000 hab. no tenen
restricció horària) i només una vegada al dia.
– L’activitat ha de ser dins el municipi de residència.
– No està permès agafar el cotxe per anar al lloc on es desenvoluparà l’activitat física.

Esport federat

Entrenaments de forma individual a l’aire lliure mantenguent la distància de seguretat de
2 metres (en cas de bicicleta, 10 metres):
– De 06:00 a 10:00h i de 20:00 a 23:00h (els municipis de menys de 5.000 hab. no tenen
restricció horària). Es permet entrenar dues vegades al dia.
– L’activitat ha de ser dins el municipi de residència.
– Està permès agafar el cotxe per anar al lloc on es desenvoluparà l’activitat física.
– Les instal·lacions esportives permaneixen tancades.
– En cas d’esport adaptat, podran anar acompanyats d’un altre esportista sempre que sigui
necessari.

Esportistes de lligues professionals

Entrenaments de forma individual mantenguent la distància de seguretat de 2 metres.
– No hi ha limitacions horàries.
– Està permès el desplaçament als centres d’entrenament propis dels clubs o societats
anònimes esportives.

 

Aclariment Fase 0 Esports