Curs Entrenador de Triatló Nivell 1

La Federació Balear de Triatló, a través del seu Departament de Formació, organitza durant l’any 2021/22 el curs oficial d’Entrenador de Triatló Nivell I, regulat d’acord als requisits generals i els efectes de formacions esportives que marca l’Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre. La formació d’Entrenador de Triatló Nivell I està dirigida a aquelles persones que s’iniciïn en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, a nivell d’iniciació esportiva. La qualitat i experiència professional dels professors que imparteixen els ensenyaments fan possible un alt grau d’aprenentatge teòric i pràctic.

Més informació Aquí