ORGANIGRAMA

La federació de triatló de les Illes Balears es un organisme complex que ha de atendre a multitud de funcions. Per el desenvolupament d’aquestes tasques, desde la renovació de la Junta Directiva, varem optar per la creació de un grup de feina extens per afavorir la divisió de funcions y la especialització. El nou organigrama es el següent:

JUNTA DIRECTIVA 2021-2024

Ignasi Colom
President
FacebookInstagramMail
Xisca Tous
Vicepresidenta
FacebookInstagramEmail
Joan Tauler
Secretari
Xisco Bonnín
Tresorer
Isabel Salvà
Vocal
Susana Sevillano
Vocal
Alberto García
Vocal
Santi Saurina
Vocal