Assegurances

Aquí podeu trobar tota la documentació referent a l’assegurança d’accidents i centres d’assistència per als federats. Recordau que aquesta assegurança vos cobreix lesions tant en competició com a entrenaments. Però NO ÉS UNA ASSEGURANÇA DE MALALTIA

La Federació Balear de Triatló, contracta amb l’alta de la llicència, una assegurança d’accidents. S’entén per accident la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet de la pràctica esportiva.

La asseguradora cobreix els accidents que es puguin produir per la pràctica esportiva del Triatló. Al final d’aquesta pàgina podràs trobar la pòlissa d’accidents.

És obligatori seguir el protocol d’assistència.

Acudir sempre als centres concertats.

Només en casos d’extrema gravetat es podrà acudir a centres no concertats

La persona responsable del club serà l’encarregada de gestionar l’acident a través de la web www.itegra.es indicant:

dia, hora i lloc de l’accident.

Causes de l’accident

Conseqüències de l’accident.

Tan aviat com sigui possible vos enviarem un parte d’accidents per entregar a l’hospital, o l’enviarem directament allà

Polissa RC

Pòlissa Accidents

Centres concertats

Protocol d’assistència